เส้นทางไปบริเวณเรียวโม

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์ (โทบุสกายทรีไลน์สาย เรียวโมแบบด่วนพิเศษ Limited Express Ryomo)
ประมาณ60นาที (วิ่งตรง)
สถานีทะเทะบะยะชิ
สายโทบุซาโนะ
ประมาณ16นาที
สถานีซาโนะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์(โทบุสกายทรีไลน์ สายเรียวโมแบบด่วนพิเศษ Limited Express Ryomo)
ประมาณ75นาที (วิ่งตรง)
สถานีอะชิกะงะชิ

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์ (โทบุสกายทรีไลน์สาย เรียวโมแบบด่วนพิเศษ Limited Express Ryomo)
ประมาณ100นาที (วิ่งตรง)
สถานีชินคิริว
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์(โทบุสกายทรีไลน์ สายเรียวโมแบบด่วนพิเศษ Limited Express Ryomo)
ประมาณ100นาที (วิ่งตรง)
สถานีอิเซะซะกิ

ตารางค่าโดยสาร

ปลายทาง Asakusa
สถานีทะเทะบะยะชิ ค่าโดยสารรถด่วน 1,030
มีส่วนลดในช่วงบ่าย /ค่าโดยสารด่วนพิเศษในช่วงกลางคืน 820
ค่าโดยสาร 890
สถานีอะชิกะงะชิ Limited Express Fee 1,030
มีส่วนลดในช่วงบ่าย /ค่าโดยสารด่วนพิเศษในช่วงกลางคืน 820
ค่าโดยสาร 970
สถานีชินคิริว ค่าโดยสารรถด่วน 1,030
มีส่วนลดในช่วงบ่าย /ค่าโดยสารด่วนพิเศษในช่วงกลางคืน 820
ค่าโดยสาร 1,200
สถานีอิเซะซะกิ ค่าโดยสารรถด่วน 1,030
ค่าโดยสาร 1,200
  • ※รถไฟด่วนพิเศษ Revaty เรียวโม ที่ออกจากสถานีอาซาคุสะ เที่ยว 20:00 น. มีค่าด่วนพิเศษ 1,320 เยน
  • ※ค่าโดยสารรถไฟด่วนพิเศษเรียวโม ต้องเสียค่ารถด่วนเพิ่มจากราคาตั๋วธรรมดา
  • ※ตั๋วเด็กรถครึ่งราคาจากตั๋วผู้ใหญ่ กรณีมีเศษเงินต่ำกว่า 10 เยนให้ปัดเป็น 10 เยน

ข้อเสนอสุดพิเศษ

บัตรโดยสารแบบ " ฟุรัตโตะ เรียวโม โทบุ ฟรีพาส" มีอายุการใช้งาน 3 วัน ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในบริเวณเรียวโม