เส้นทางไปนิกโก
เส้นทางไปคินุกะวะออนเซ็น
เส้นทางไปไอสึ
การเดินทางไปยังนิกโก

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์ (รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ110 นาที (วิ่งตรง)
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์ (รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ100 นาที
สถานีชิโมะอิมะอิชิ
รถไฟสายโทบุ นิกโก
ประมาณ10 นาที
สถานีโทบุ นิกโก

จากชินจุกุ / อิเคะบุคุโระ

สถานีชินจุกุ
สถานีอิเคะบุคุโระ
รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย ของ JR ร่วมกับโทบุ ขึ้นที่สถานี ชินจุกุของ JR ได้ (วิ่งตรง) (รถด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ120 นาที
รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย ของ JR ร่วมกับโทบุ ขึ้นที่สถานี อิเคะบุคุโระของ JR ได้ (วิ่งตรง) (รถด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ115 นาที
สถานีโทบุ นิกโก
การเดินทางจากสถานที่หลักๆ ในโตเกียวไปคินุกะวะออนเซ็น

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์ (รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ110 นาที (วิ่งตรง)
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์ (รถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ100 นาที
สถานีชิโมะอิมะอิชิ
รถไฟสายโทบุ นิกโก
ประมาณ20 นาที
สถานีคินุกะวะออนเซ็น

จากชินจุกุ / อิเคะบุคุโระ

สถานีชินจุกุ
สถานีอิเคะบุคุโระ
การเปลี่ยนขบวนรถไฟแบบต่อเนื่องของJR (รถด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ125 นาที (วิ่งตรง)
การเปลี่ยนขบวนรถไฟแบบต่อเนื่องของJR (รถด่วนพิเศษสเปเชีย)
ประมาณ120 นาที (วิ่งตรง)
สถานีคินุกะวะออนเซ็น
เส้นทางไปไอสึ

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
สายโทบุสกายทรี / โทบุคินุกะวะออนเซ็น
ประมาณ120 นาที (วิ่งตรง)
สถานีคินุกะวะออนเซ็น
โทบุคินุกะวะออนเซ็น /ไอสึคินุกะวะออนเซ็น
ประมาณ43 นาที
สถานีรถไฟไอสึโคเก็นโอเซะกุจิ
ไอสึเทะสึโด
ประมาณ20นาที
สถานีรถไฟไอสึทะจิมะ

ข้อเสนอสุดพิเศษ

หากใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษสเปเชียจากอาซะกุสะไปนิกโกใช้เวลาประมาณ 110 นาที