การเดินทาง

บริเวณอิเคะบุคุโระ ・คาวาโกเอะ

เพียงใช้เวลา 30 นาทีเดินทางจากสถานีอิเคะบุคุโระ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหม่ ไปยังเมืองคาวาโกเอะ เมืองที่ย้อนกลับไปในบรรยากาศยุคเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่

เส้นทางไปอิเคะบุคุโระ

 • เดินทางโดยรถไฟ

  • สนามบินฮาเนดะ

   ชินากะะวะ

   อิเคะบุคุโระ

   ประมาณ 39 นาที

  • สนามบินนาริฅะ

   นิปโปริ

   อิเคะบุคุโระ

   ประมาณ 71 นาที

  หน้าแสดงรายละเอียด

เส้นทางไป คาวาโกเอะ

 • เดินทางโดยรถไฟ

  • อิเคะบุคุโระ

   คาวาโกเอะ

   ประมาณ 30 นาที

  • สนามบินนาริฅะ

   นิปโปริ

   อิเคะบุคุโระ

   คาวาโกเอะ

   ประมาณ 101 นาที

  • สนามบินฮาเนดะ

   ชินากะะวะ

   อิเคะบุคุโระ

   คาวาโกเอะ

   ประมาณ 69 นาที

  หน้าแสดงรายละเอียด

※ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลโดยประมาณ ทั้งนี้ตารางเวลาและสายรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้